Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

xxvags
4304 b907
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
xxvags
6103 bfb7
mów do mnie.
Reposted fromherbatkowa herbatkowa viawszystkodupa wszystkodupa
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
xxvags
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viahesiamela hesiamela

December 04 2019

xxvags
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viaresort resort

November 25 2019

xxvags
8993 b633 500
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaciarka ciarka
xxvags
1307 a83e 500
xxvags

November 01 2019

xxvags
2658 40ee 500
Reposted fromfelicka felicka viapiehus piehus
xxvags
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianokturnal nokturnal
xxvags
Nie ma pan pojęcia, jakie to okropne, kiedy wali się całe nasze wyobrażenie o sobie samym.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal

October 30 2019

xxvags
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne

October 13 2019

xxvags
0571 c53f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaweruskowa weruskowa

tea-luck:

“Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.”

— (via siadalawoknie)

Reposted fromsoplica soplica viaimasadclown imasadclown

September 29 2019

xxvags
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viaxannabelle xannabelle
xxvags
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaxannabelle xannabelle

September 14 2019

xxvags
3016 4fe7
Reposted fromdatfeel datfeel viaLuukka Luukka

September 08 2019

xxvags
Reposted fromDennkost Dennkost viaMartwa13 Martwa13

September 05 2019

xxvags
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadesperateee desperateee
xxvags
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viakotfica kotfica
xxvags
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...