Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

xxvags
Chciałam zapytać dlaczego, ale nie odezwałam się ani słowem.
— Patti Smith - "Pociąg linii M"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
xxvags
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia.
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna.
— xalchemic.soup.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy

February 11 2018

xxvags
3785 2644
Reposted fromtichga tichga viaczoo czoo
xxvags
4501 959f 500

February 05 2018

xxvags

January 28 2018

xxvags

January 27 2018

xxvags
xxvags
8704 d326 500
Reposted fromsoviolently soviolently viapsycha psycha
xxvags
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski

January 25 2018

xxvags
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viazeberko zeberko

January 23 2018

xxvags
xxvags
Jak ktoś ma w nas zobaczyć coś wyjątkowego, skoro same uważamy, że jesteśmy do dupy? 
— K,P.
Reposted fromkatalama katalama viaoutoflove outoflove
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viagoraca-czekolada goraca-czekolada

January 20 2018

xxvags
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viairbjarbirb irbjarbirb

January 12 2018

xxvags
Im jestem starsza, im więcej ludzi poznaję, tym mniej myślę, że wiem. Jak poznać, czy ktoś jest dobry, czy nie. Jak poznać, czy związek ma szanse, czy jest skazany na rozpad? Skąd to wiadomo? Wiemy o ludziach tylko tyle, ile oni chcą, abyśmy wiedzieli.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasatyra satyra

January 02 2018

xxvags
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawszystkodupa wszystkodupa
xxvags
0057 804c 500
Reposted frompiehus piehus viausmiechprosze usmiechprosze
xxvags
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viaorientalnazupa orientalnazupa
xxvags
8037 516e 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viawolalabym wolalabym
xxvags
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl