Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

xxvags
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viadzieckorapu dzieckorapu
xxvags
1025 0990
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaBloodyYuki BloodyYuki
xxvags
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaTeardrops Teardrops

May 16 2017

xxvags
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viaunmadebeds unmadebeds

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice viaunmadebeds unmadebeds

May 07 2017

xxvags
xxvags
5864 05e3

April 16 2017

xxvags
xxvags
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
xxvags
1329 3ecb
xxvags
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viapersona-non-grata persona-non-grata

March 22 2017

xxvags
0586 fe90 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavertheer vertheer
xxvags
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
What a beautiful feeling is when someone tells you I wish I knew you earlier
— (via ocheano)

March 21 2017

xxvags

March 07 2017

xxvags
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
xxvags

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viacorazon corazon
xxvags
— Wes Anderson - Filmography
Reposted frompeper peper viacorazon corazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl